Informace o nás

Krajem rybníků

Dálkový pochod Krajem rybníků vznikl v roce 1977 původně jako čistě dálkový pochod. S rozvíjející se cykloturistikou, zvláště po r.1989, výrazně převažují cyklisté nad pěšími turisty. Proto byla akce zaměřena tímto směrem, nicméně trasy pro pěší turisty zůstaly zachovány. Jen pro představu. V r.2007 byla dosud historicky nejvyšší účast 1555 účastníků, z toho 356 pěších. Za startovné pouhých 30Kč získá každý účastník popis trasy se svým individuálním číslem. V cíli obdrží diplom se svým jménem a počtem ujetých kilometrů a drobnou pozornost. Po trase je několik kontrol, kde je k dispozici kontrolní razítko. Není striktně požadováno dodržení dané trasy. Každý účastník si může zkrátit nebo prodloužit trasu dle svých možností. Počet kilometrů, který v cíli udá pro zápis do diplomu je čistě otázkou jeho svědomí. Jen informativně je vyhodnocován nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Vzdálenější účastníci si mohou zajistit ubytování v ubytovně TJ nebo v penzionech ve městě. Na místním nádraží je půjčovna kol ČD.

Na jarním Krajem rybníků je v cíli posezení s hudbou pod pergolou.

Akce se opakuje každoročně, vždy poslední víkend v dubnu.

 

Od roku 1987 existuje podzimní varianta pochodu - Krčínův labyrint, vždy třetí víkend v září. Je organizován odlišně a sice formou orientačního pochodu a cyklojízdy. Účastník dostane seznam rybníků. Sám si určí trasu, jakou je chce objet nebo obejít. Na hrázi, obvykle u výpusti každéhopříslušného rybníku je umístěn kód, který si opíše do seznamu. Zde bývá účast poněkud slabší, 100-300 účastníků, podle počasí. Účastníci opět obdrží diplom s ujetými kilometry.

Celou akci pořádá oddíl Turistiky při TJ ve Veselí nad Lužnicí. V posledních letech se zadařilo, ve spolupráci s městem Veselí nad Lužnicí, získat dotace z EU. Díky ní bylo možné mj. pořídit velkou mapu regionu, nechat vytisknout diplomy na podstatně vyšší grafické úrovni a pořídit další věcí k vylepšení služeb startujícím.

 

Co se týče kontaktů na organizátory. Prosíme o shovívavost. Organizaci pochodů děláme ve svém volném čase a jinak máme svá zaměstnání. Nemůžeme proto vždy ihned vzít telefon. Spíše používejte e-mail. Odpovíme jak nejrychleji to půjde.

 

 

Naši uživatelé

Tato akce je určena hlavně široké veřejnosti. Trasy jsou vedeny převážně po značených a zpevněných cestách, vhodných pro rekreační turisty i cyklisty. Jsou tedy z hlediska průchodnosti a průjezdnosti vhodné i pro rodiny s dětmi či pro veterány. Zvládli je i vozíčkáři. Ale i "profíci" si přijdou na své. Jistě. Není v našich silách zajistit absolutně bezproblémovou průchodnost a průjezdnost. Stačí průjezd několika těžkých vozidel a z méně kvalitní cesty je bažina. A také vždy nejde trasy vést výhradně po turisticky značených cestách. Už z podstaty této akce se předpokládá základní vybavenost turistů a cykloturistů příslušnými mapami a schopností orientovat se v nich. Každý účastník má k dispozici slovní popis trasy. Jsou často žádány i mapové podklady, ale to nelze zdarma zajistit bez porušení autorských práv. Pokud by byly tyto podklady zajištěny, vedlo by to k značnému nárůstu nákladů, potažmo i startovného. Vhodné mapy ale lze na sartu zakoupit.

Historie projektu


Kontakt

TJ LOKO Veselí nad Lužnicí - oddíl turistiky - Václav Vosika, Miroslav Hák

Sokolská 687
Veselí nad Lužnicí
39181

+420724172827
+420721201248
+420381548180
Prosíme o shovívavost. Organizaci pochodů děláme ve svém volném čase a jinak máme svá zaměstnání. Nemůžeme proto vždy ihned vzít telefon. Spíše používejte e-mail. Odpovíme jak nejrychleji to půjde.