Kodex turisty a cykloturisty

07.04.2016 19:41

Bezpečnost na turistických značených trasách


Je jaro a většina z nás s intenzitou větší než malou opět vyráží do přírody, většinou pěšky nebo na kole a většinou i po turistických značených trasách. Klub českých turistů (KČT) a Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) tyto trasy nejen vyznačují a udržují, ale snaží se na nich i podporovat bezpečnost pohybu. Vydaly proto následující společný kodex:  "Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití. KČT i NJC se zamýšlí nad bezpečností pěších turistů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se
ani jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT ani NJC nepřísluší legislativní řešení, ale přicházejí s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.


SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ

1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.

2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.

3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.

4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.

5. Své odpadky odnes s sebou.

6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.

7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.


KODEX PĚŠÍHO TURISTY

1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.

2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na průjezd cyklistů.

3. Dej cyklistovi signál, že o něm víš.

4. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo.


KODEX CYKLISTY

1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.

2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.

3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.

4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost.


Takže dovolím si požádat, zkuste to dodržovat, pokud možno intenzivněji zejména na takových akcích,

jako bude 30.4.2016 DP a CJ KRAJEM RYBNÍKŮ.


Václav Průcha


Kontakt

TJ LOKO Veselí nad Lužnicí - oddíl turistiky - Václav Vosika, Miroslav Hák

Sokolská 687
Veselí nad Lužnicí
39181

+420724172827
+420721201248
+420381548180
Prosíme o shovívavost. Organizaci pochodů děláme ve svém volném čase a jinak máme svá zaměstnání. Nemůžeme proto vždy ihned vzít telefon. Spíše používejte e-mail. Odpovíme jak nejrychleji to půjde.